Tra cứu hàng hoá
 Thông tin giảm giá
Mã vạch:
Mã vạch% Giảm giáTừ ngàyĐến ngàyNội dung
1
 Thông báo
Thông báo
Gửi đến: tất cả cửa hàng (03/01/2017)
Nội dung:
Chú ý quan trọng khi tạo chủng loại hàng hóa: - PHẢI chọn đơn vị hàng hóa là CHIẾC hay ĐÔI để khi phát hàng hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác không bị phát sinh lỗi - Khi đã gặp lỗi liên hệ với anh Khánh để xử lý, KHÔNG tự ý xóa chủng loại rồi tạo lại
Gửi đến: tất cả cửa hàng (27/01/2015)
Nội dung:
Gửi toàn thể nhân viên bán hàng, Bắt đầu từ ngày 27/1/2015, yêu cầu nhân viên thực hiện đúng các nội dung sau : * Không bán hàng xuất trên hệ thống máy tính 50% và 100%. * Bán hàng theo giá niêm yết trên hệ thống máy tính. * Yêu cầu có chữ ký xác nhận và thông tin của khách hàng trên giấy biên nhận bán hàng của mỗi giao dịch.
Gửi đến: tất cả cửa hàng (13/01/2011)
Nội dung:
Thông báo
Trong phần nhập hàng của cửa hàng có bổ sung thêm nút xóa ở bên cạnh, phục vụ cho mục đích khi cửa hàng không muốn nhận mặt hàng do quản lý cấp cho cửa hàng
Bấm nút xóa hàng hóa đó sẽ được trả về cho quản lý
Gửi đến: tất cả cửa hàng (19/05/2010)
Nội dung:
Thông báo về việc thay đổi quy trình chuyển hàng
1. Hàng hóa tại kho chuyển chỉ giảm khi nơi nhận hàng xác nhận
2. Khi có giao dịch chuyển hàng tới cửa hàng trên Chú ý sẽ có nội dung giao dịch chuyển
3. Khi thấy có thông báo chú ý, cửa hàng nhận thực hiện đối chiếu qua (điện thoại, giấy tờ) về hàng hóa được nhận với cửa hàng chuyển và thực hiện xác nhận hoặc không xác nhận trên hệ thống ngay lập tức
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!
Gửi đến: tất cả cửa hàng (23/01/2010)
Nội dung:
Bản mới ngày 23.01.2010 cập nhật các điểm sau: 1. Chuyển hàng 2. Tra cứu hàng hóa 3. In thống kê hàng tại cửa hàng thực hiện trong màn hình tra cứu hàng hóa (Print) 4. Xác nhận chuyển hàng 5. Quản lý: Khối lượng cửa hàng và khối lượng kho tổng
Gửi đến: tất cả cửa hàng (23/11/2009)
Nội dung:
V/v sự cố in hóa đơn sai trong chức năng sửa hóa đơn hàng đã được khắc phục. Mọi nhân viên tại các cửa hàng thực hiện đổi hàng như bình thường theo đúng hướng dẫn
Cảm ơn sự hợp tác của mọi người
Gửi đến: tất cả cửa hàng (21/11/2009)
Nội dung:
Hệ thống mới cập nhật có những điểm mới sau:
1. Thông tin giảm giá x% đối với từng mặt hàng do quản lý cung cấp, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và đối chiếu thông tin giảm giá.
2. Đối với hóa đơn bán trong ngày, có thể xóa. Để thực hiện xóa, vào chức năng sửa hóa đơn hàng ==> Chọn ngày hiện tại, nếu chọn đúng lưới dữ liệu sẽ hiển thị nút xóa ==> Chọn nút xóa để xóa, cho phép xóa từng dòng của hóa đơn
3. Trong phần sửa hóa đơn, hệ thống chỉ cho phép sửa hàng hóa trong hóa đơn 01 lần đối với các hóa đơn quá khứ
4. Cho phép nhân viên tại cửa hàng nhập số hiệu khách hàng, tỷ lệ % giảm giá đối với khách hàng. Hỗ trợ tìm kiếm theo tên khách hàng, tỷ lệ % giảm giá
5. Yêu cầu khi bắt đầu ngày làm việc, nhân viên các cửa hàng theo dõi thông báo trên TRANG CHỦ xem có thông báo mới liên quan đến cửa hàng mình làm việc
Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!
1